Overzicht

Op deze pagina zijn alle T&S (Timen & Scoren) plannen terug te vinden:

Deel 1 (is onder deze link te vinden) : T&S DEEL 1 (september-oktober)
Deel 2a (is onder deze link te vinden): T&S DEEL 2 (november-december)
Deel 2b (is onder deze link te vinden): T&S DEEL 2b (10 november duel)
Deel 3a (is onder deze link te vinden): T&S DEEL 3 (begin 2018)
Deel 3b (is onder deze link te vinden): T&S DEEL 3b (3 maart duel)
Deel 4 (is onder deze link te vinden): T&S DEEL 4 (april duels)

Wij worden gesteund door vele trotse sponsoren.