Afronden oude wedstrijdseizoen (2020-2021)

Op 23 maart heeft het kabinet de ingestelde lockdown verlengd en hierdoor zijn de binnensportaccommodaties tot en met 20 april dicht. Buiten sporten mag door iedereen t/m 26 jaar in groepen (waarbij het voor de sporters van 18 t/m 26 jaar op een beheerde sportaccommodatie moet plaatsvinden). Daarboven mag het vanaf 16 maart met maximaal vier (i.p.v. twee) personen (op 1,5 m. afstand), op een sportaccommodatie. Gemeenten kunnen buiten de sportaccommodaties om wel meer mogelijkheden bieden voor georganiseerd sporten.

We hebben na deze persconferentie moeten concluderen dat het niet reëel is om het ‘raamwerk’ van de reeds geplande competitiewedstrijden nog in stand te houden, nu er totaal geen perspectief is op versoepelingen op korte termijn. De wedstrijden die nu nog in Sportlink staan worden eruit gehaald en op het gebied van reguliere competities gaan we ons richten op volgend seizoen. Ondertussen zijn we aan het inventariseren wat we in de zomer nog kunnen aanbieden aan onze leden (denk aan zomercompetities, clinics, etc.). Ook worden goede voorbeelden gedeeld van verenigingen die buiten actief zijn en clubs die alles op alles zetten om de binding met hun leden te behouden. Vanuit de NBB willen we verenigingen graag helpen bij het behoud van leden. Heb je behoefte aan ondersteuning op dit vlak, neem dan vooral contact met ons op via je accountmanager. Ook voor andere hulpvragen zijn wij altijd bereikbaar!

In de Dutch Basketball League en Women’s Basketball League wordt er wel gespeeld, onder een strikt protocol. Dit valt onder de uitzonderingen van topcompetities.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu weer voldoende te hebben geïnformeerd!

Met vriendelijke groet,|
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND