Vertrouwenspersoon

Het NOC/NSF is in samenwerking met de diverse sportbonden al enige tijd bezig met het ontwikkelen van beleid voor een veilig sportklimaat. Een onderdeel hiervan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen onze vereniging. Uit de media is recentelijk nog gebleken dat een dergelijke functionaris van groot belang kan zijn voor een vereniging.

Binnen onze vereniging is Jan van den Noort beschkbaar als onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hij is te bereiken op het telefoonnummer: 06 51613223 of per email: cjcvdn@gmail.com

– De vertrouwenspersoon heeft als functie het bereikbaar zijn voor leden die zich door bepaalde personen of omstandigheden bedreigd voelen in hun persoonlijke levenssfeer.
– De vertrouwenspersoon heeft de taak om meldingen te inventariseren, de melder van advies te dienen en waar nodig bij te staan.
– Het gaat dus niet om geschillen over teamindelingen, opzeggingen e.d. doch uitsluitend om ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen zoals ongewenste intimiteiten, persoonlijke bedreigingen, intimidaties etc.

Jan van den Noort

Email: cjcvdn@gmail.com
Telefoonnummer: 06 51613223