Algemeen

Op deze pagina is belangrijke informatie rondom de competitieduels terug te vinden. Hierbij moet gedacht worden aan wedstrijd-, scheidsrechter- & technische zaken.

Wedstrijdgegevens

  • Lijst met verenigingsleden (alle statussen): –
  • Wedstrijdschema:
  • Overzicht gediplomeerde leden: –
  • * = spelers mogen altijd & alleen in een hoger/ouder geplaatst team uitkomen (dus bv. U14-2 speler mag in de U14-1, U16, en/of hoger uitkomen). Er is 1 uitzondering en dat is als leden dispensatie hebben ontvangen om in een jonger team te spelen !!
    Wanneer nodig, volgt er weer een update, na het verwerken van de gegevens door de ledenadministratie !

Competitie- & Handboeken

Voor de spelregelwijzigingen  verwijzen wij u naar de video : https://youtu.be/Ze_IkkuX64E

Dit is een video van ca. 10 minuten waarin met tekst en video’s uitleg wordt gegeven.

Overzicht competitie- & handboeken: link (Handboek trainers/coaches + scheidsrechters)

Spelregels competities

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen & actuele spelregels: link
Deze zijn ook in deze stukken & presentatie terug te vinden.

Spelregels + toebehoren minitoernooien

Alle info rondom minitoernooien: link (spelregels + dispensatieformulieren voor minitoernooien)

Scheidsrechterszaken

Formulieren & documenten t.a.v. scheidsrechters: link (scheidsrechtersprogramma, handboek scheidsrechters, database spelregels)

Reglementen (NBB)

Resterende reglementen van de NBB: link (huishoudelijk reglement, NBB statuten, doping, seksuele intimidatie, boetlijst)

Formulieren (NBB)

Diverse NBB (aanvraag)formulieren: link (o.a. schuldvrijverklaring)